Contact Us

Tel : 62077183 (Whatsapp)


Email : sang4312004@yahoo.com.hk


Open Hour :

Mon - Fri 09:00 - 19:00
Sat 09:00 - 13:00


Adderess : 

5A, Tsuen Wan Industrial Building, Wang Lung Street No.59 -71, Tsuen Wan, N.T.